Gezondheid en Spirituele Beurzen Healing Flow

Consulttafel

Met 3 stoelen en 1 consultgever per tafel (geen verkoop) à 40 euro per tafel

Demo/promotietafel

Betaalde consulten niet toegestaan (geen verkoop) à 30 euro per tafel

Ruimte van 3 m2 

Voor bijvoorbeeld massagetafel/stoel (door u zelf mee te nemen) inclusief 1 tafel en 3 stoelen à 45 euro per tafel

Verkooptafel 2.40 meter

à 50 euro (inclusief elektra)

Verkooptafel 4.80 meter

à 70 euro (inclusief elektra) 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW, na aanmelden ontvangt u een zakelijke factuur. 

Inschrijven Gezondheid en Spirituele Beurzen Healing Flow

Wilt u één of meerdere tafels huren, schrijf u dan in via het  inschrijfformulier.

Leest u aub eerst de huurvoorwaarden van Paranormale Beurzen Healing Flow.

Huurvoorwaarden Paranormale Beurzen

De Gezondheid en Spirituele Beurs vindt plaats in De Rinkelbom, Cultuur en Educatie centrum, Zwanendrift 2, 8446 KS Heerenveen.

Bezoekers worden verwelkomd tussen 11.00 en 17.00 uur.

Aanmelden geschiedt schriftelijk door middel van het inschrijfformulier, deze is bindend! Na de schriftelijke inschrijving krijgt u een bevestiging en is uw plaats en activiteit gegarandeerd, mits u twee weken voor de beursdatum het standgeld hebt voldaan. U ontvangt hiervoor een zakelijke factuur.

Gelieve het standgeld over te maken op bankrekening nummer:  NL69RABO 0373 8337 09 ten name van Healing Flow

onder vermelding van de beursplaats en factuurnummer, of in overleg contant voor aanvang van de beurs. 

Annuleringen en of wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren, via de post of mail:  info@healingflow.nl 

Bij annulering van uw reservering tot 7 dagen voor de beurs, bent u het gehele bedrag verschuldigd zonder administratie kosten.

Indien u zonder annulering niet op de beurs verschijnt bent u het gehele standgeld verschuldigd plus 25 euro administratiekosten. 

Op volgorde van inschrijving is uw plaats en specialisme gegarandeerd. 

Indien u producten wilt verkopen dient u een verkoopruimte te huren. Dus men kan geen producten verkopen indien men deelneemt met een consulttafel. Bij twijfel neemt u dan contact op via: telefoonnummer  06 51174659 of via  info@healingflow.nl  

De maximale consult-/ behandelprijs is vastgesteld op 20 euro voor minimaal 20 minuten. Indien uw consult/ behandeling langer duurt dan 20 minuten, dient u dit van te voren te melden aan uw cliënt. Uw naam en prijs/prijzen dienen duidelijk zichtbaar aan de tafel te worden weergegeven. 

Binnen het beursgebied mag er niet worden gerookt, drugs- en alcoholgebruik en huisdieren zijn niet toegestaan. 

Gezondheid en Spirituele Beurzen Healing Flow heeft het recht om producten die volgens hen niet thuishoren op de beurs te weigeren en of verwijderen, dit geldt ook voor niet afgesproken diensten. 

Deelnemers zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hetgeen men doorgeeft aan zijn/ haar cliënten, door of namens hen in gebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Gezondheid en Spirituele Beurzen Healing Flow aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid, ook niet ’s nachts (indien het gaat om een meerdaagse beurs). U dient uw goederen voldoende te verzekeren. 

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de beschadiging van welke aard ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs, en gedurende de op- en afbouw periode. 

Deelnemers zijn verplicht om tijdens de beursdag aanwezig te zijn vanaf 10:00 tot 17:00 uur. Er mag dan ook niet voor 17:00 uur afgebroken worden. Bent u later dan 10:30 uur, zonder bericht, dan kan u de toegang worden ontzegt. Rond 10:30 uur starten we met een drumcirkel. 

De zaal is geopend om 9:00 uur. 

In gevallen waarin de voorwaarden niet in voorziet beslist de organisatie. 

Wij wensen u allen een mooie en enerverende liefdevolle beursdag toe.


Willem van der Weide

Gezondheid en Spirituele Beurzen Healing Flow

www.healingflow.nl

06 51174659